JUSSI 040 846 8554

Kattavat palvelumme
ympäri Suomen

Suoritamme vaativienkin talo- ja infrahankkeiden paalutus, ankkurointi ja tuentatyöt vankalla ammattitaidolla. Henkilökuntamme on kokenutta ja ammattitaitoista, käytössämme on nykyaikainen ja monipuolinen kalusto. Pystymme lisäksi tarjoamaan pora- ja lyöntipaalutuksien toteutuksen Stage V-päästöluokan koneilla.

Palvelemme asiakkaitamme kaikkialla Suomessa. Päämarkkina-alueitamme ovat kuitenkin Pirkanmaa ja pääkaupunkiseutu. Hoidamme lisäksi töiden vaatimat mittaustyöt, paalujen katkonnat sekä tarvittavat laadunvarmistukset ja koekuormitukset.

Lyönti- ja porapaalutukset

Meillä on vankka kokemus lyönti- ja porapaalujen asennuksista erilaisiin talo- ja infrakohteisiin. Lyöntipaalutusta käytetään yleensä tavanomaisissa kohteissa, joissa vaaditaan paalutusta. Lyöntipaaluina voidaan käyttää teräsbetoni-, teräsputki- tai puupaaluja.

Porapaaluja käytetään vuorostaan hankalammissa kohteissa, joissa halutaan varma paalun alapään kalliokontakti. Porapaalut ovat teräsputkipaaluja, joiden alapäät porataan peruskallioon. Porapaaluilla voidaan läpäistä kiviä ja esimerkiksi hankalia täyttökerroksia. Paalutyyppi ja paalun upotusmenetelmä valitaan kohteen olosuhteet ja paalutettavan rakenteen ominaisuudet huomioiden.

Osallistumme mielellämme myös paalutustavan ja paalutyypin valintaan, jotta löydetään kustannustehokkain toteutustapa ja vältetään paalutuksen mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Hoidamme paalutuksien vaatimat mittaustyöt, paalujen katkonnat sekä tarvittavat koekuormitukset ja ehjyysmittaukset. Palvelumme lyönti- ja porapaalutuksen osalta:

Lyöntipaalutukset

 • Teräsbetonipaalut
 • Teräsputkipaalut, halkaisijaltaan 140-1200 mm
 • Puupaalut
 • Paalujen staattiset ja dynaamiset koekuormitukset (PDA-mittaus) sekä ehjyymittaukset (PIT, PET)


Porapaalutukset

 • Teräsputkipaalut, halkaisijaltaan 115-700 mm
 • Porapaaluseinät, halkaisijaltaan 600 mm asti
 • Esireikien poraus
 • Kallioreiät

Tukiseinätyöt

Tukiseinät ovat yleensä vapaasti seisovia tai ankkuroituja. Tukiseinien ankkuroinnit toteutetaan yleensä joko vaijeri- tai tankoankkureilla, jotka voivat olla toimintaperiaatteeltaan joko maa- tai kallioankkureita. Tukiseiniä ja ankkureita toteutetaan kohteen tarpeet huomioiden joko työnaikaisina tai pysyvinä. Tukiseinätöihin meillä on olemassa omaa pontituskalustoa, 6 kpl Movax sivuoteiskijöitä ja Bauer RG ponttivibra, sekä kattavasti omaa teräsponttia ja -palkkia.

Voimme toteuttaa tukiseiniä lisäksi porapaaluseinänä lukkoprofiileilla varustetuilla porapaaluputkilla. Porapaaluseinässä optimaalisin paalukoko on yleensä halkaisijaltaan 400-600 mm, jolloin seinän etenemän ja paalutuksen kustannuksen suhde on tehokkaimmillaan. Palvelumme tukiseinien osalta:

 • Teräponttien upotus ja nosto (Movax ja Bauer RG)
 • Teräsponttien ja -palkkien vuokraus
 • Palkitustyöt
 • Ankkuroinnit ja ankkurikotelot
 • Juuritapitukset
 • Porapaaluseinät
 • Settiseinät
 • Hitsaustyöt, luokkahitsaajia

Ankkuroinnit

Suoritamme tukiseinien ja erilaisien perustuksien ankkuroinnit tanko- ja vaijeriankkureilla. Toteuamme myös tuulivoimaloiden kallioankkurointeja. Maa- ja kallioporaukseni lisäksi hoidamme kallioreikien vesimenekkikokeet, kallion tiivistysinjektoinnit, ankkureiden asennukset ja koevedot. Palvelumme ankkurointien osalta:

 • Maa- ja kallioankkurit
 • Tanko- ja vaijeriankkurit
 • Vesimenekkikokeet
 • Kallion tiivistysinjektoinnit
 • Ankkureiden asennukset
 • Ankkureiden koevedot
 • Tuulivoimaloiden kallioankkuroinnit
 • Läpi-injektoitavat paalut (Titan)

Lisäpalvelumme

 • Työsiltojen paalutuksia ja rakentamista
 • Matalantilan paalutuksia
 • Hitsaustöitä pohjarakentamiskohteisiin
 • Ruuvipaalutuksia esimerkiksi aurinkovoimapuistoihin